Mirkóczki Zita elismerte: nincs semmilyen szakértői jelentés, amely alátámasztaná a vádaskodását

Állítása szerint „szóbeli szakvéleményre” hivatkozott.

Farkas Attila alpolgármester a közgyűlésen is megkérdezte Mirkóczki Zitát, milyen „könyvvizsgálói szakértői jelentésre” alapozva vádolta meg a májusi ülésen felelőtlen gazdálkodással az Agriafilm Kft-t.

Hozzátette az EVAT – amely alá az Agriafilm is tartozik – Igazgatóságának legutóbbi ülésén Szűcs Tamás vezérigazgató úgy nyilatkozott: ilyen szakvélemény a holding megbízásából nem készült.

Mirkóczki Zita válaszában elismerte: ilyen jelentés valóban nem létezik, a szakvéleményt „szóban” kapta. „Én ezt nem fogom önnek leírni” – szögezte le.

A képviselő asszony tehát a „szóbeli szakvéleményt” nem adja írásba – ellentétben az erre hivatkozva megfogalmazott súlyos vádakkal, amelyeket írásbeli előterjesben nyújtott be a Közgyűlésnek.

Még mindig nincs sehol a „jelentés”, amelyre hivatkozva a Közgyűlésen vádaskodott Mirkóczki Zita

Farkas Attila szerint ezzel bebizonyosodott, hogy „Mirkóczki Zita szándékosan félrevezette a Közgyűlést”.

A Közgyűlés február 23-án döntött úgy Mirkóczki Zita javaslatára, hogy a Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetését az Agria Film Kft-től az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft-nek adják át. A régi szerződés felbontására, illetve az új megkötéséére azonban még nem kerülhetett sor, mindenekelőtt azért, mert az Agriafilmnek a 2023-as Márai Központ üzemeltetése során felmerülő költségeinek ellentételezése nem lett rendezve.

Mirkóczki Zita az május 16-i közgyűlésre egy olyan javaslatot nyújtott be, amely az önkormányzati cég követeléseinek nagy részét alaptalannak nyilvánítja.

Könyvvizsgálói szakértői véleményezést is figyelembe véve, álláspontom szerint ez a nagyságrendű követelés szinte teljes egészében megalapozatlan, azzal csupán az ügyvezetés korábbi felelőtlen ügyviteléből adódóan a céget ért veszteségek közpénzből történő kompenzációja a cél”

– áll az indítványban.

A javaslatot a Fidesz szavazataival természetesen elfogadta a Közgyűlés, ám Mirkóczki Ádám polgármester megvétózta, mivel az önkormányzat érdekeit súlyosan sértőnek találta.

Mire megy ki a játék?

A Márai Központ átadása az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft-nek már februárban is komoly vitát kavart. Az Agriafilm Kft az idei évre tervei szerint önkormányzati forrásbevonás nélkül, kizárólag a bevételekre támaszkodva szervezett volna rendezvényeket a Márai Központban. Ezt a Turisztikai Kft. azonban minden bizonnyal nem tudná vállalni, így a városnak egy eleve komoly válság kellős közepén évi több tízmillió forint plusz kiadást is jelenthetne a váltás.

Emellett az Agriafilm az EVAT-csoport tagjaként száz százalékban önkormányzati tulajdonban áll, míg a Turisztikai Kft-nek csak egy-egy nyolcad része az önkormányzaté, illetve az EVAT-é, a maradék 75 százaléknyi tulajdonrész különböző helyi gazdasági szereplők és egyesületek kezében van.

Az indítványt azonban – szokás szerint a Fidesz-frakcióval együttműködve – sikerült keresztülverni a Közgyűlésen.

Facebook
Email