Még mindig nincs sehol a „jelentés”, amelyre hivatkozva a Közgyűlésen vádaskodott Mirkóczki Zita

Tovább dagad a botrány: három hét alatt sem került elő az a „könyvvizsgálói szakértői véleményezés”, amelyre hivatkozva a képviselő asszony súlyos vádakat fogalmazott meg.

A Közgyűlés február 23-án döntött úgy Mirkóczki Zita javaslatára, hogy a Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetését az Agria Film Kft-től az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft-nek adják át. A régi szerződés felbontására, illetve az új megkötéséére azonban még nem kerülhetett sor, mindenekelőtt azért, mert az Agriafilmnek a 2023-as Márai Központ üzemeltetése során felmerülő költségeinek ellentételezése nem lett rendezve.

Mirkóczki Zita az május 16-i közgyűlésre egy olyan javaslatot nyújtott be, amely az önkormányzati cég követeléseinek nagy részét alaptalannak nyilvánítja.

„Könyvvizsgálói szakértői véleményezést is figyelembe véve, álláspontom szerint ez a nagyságrendű követelés szinte teljes egészében megalapozatlan, azzal csupán az ügyvezetés korábbi felelőtlen ügyviteléből adódóan a céget ért veszteségek közpénzből történő kompenzációja a cél”

– áll az indítványban. A hivatkozott „szakértői véleményezést” azonban hiába keressük az előterjesztésben, vagy annak mellékletei közöt,nem találjuk. Ami nagyobb baj, hogy igazából máshol sem.

Mivel a képviselő asszony ezzel igen súlyos, akár büntetőjogi felelősséget is felvető vádakat fogalmazott meg, kíváncsiak voltunk, milyen könyvvizsgálói véleményre alapozta ezt.

Korábbi cikkünkben azt írtuk: EVAT-os forrásaink nem tudnak róla, hogy ilyen vizsgálat folyt volna a közelmúltban az Agriafilm gazdálkodása kapcsán, így Farkas Attila alpolgármesterhez fordultunk, arról érdeklődve, hogy a városvezetés értesült-e ilyen procedúráról, és ha igen, akkor mi áll az állítólagos jelentésben.

Farkas Attila lapunknak elmondta: ő is megdöbbenve olvasta a Mirkóczki Zita előterjesztésében szereplő állításokat, ezért az EVAT vezetéséhez fordult, hogy kikérje a képviselő asszony által hivatkozott könyvvizsgálói véleményt. Ezt azonban nem kapta meg, sőt elmondása szerint szóban az EVAT Zrt. vezérigazgatója Szűcs Tamás közölte vele azt is, hogy ilyen szakvélemény nincs, legalábbis az EVAT-nál.

Előző cikkünk megjelenése óta közel három hét telt el, így ismét érdeklődtünk a Városházán, hátha közben előkerült egy fiók mélyéről a rejtélyes „szakvélemény”. Farkas Attilának azonban ki kellett ábrándítania minket:

az EVAT vezetésétől május 17-e óta nem kapott választ, így hétfőn a holding igazgatóságához fordult, ám ők sem reagáltak a megkeresésre egész héten.

Minczér Gábor alpolgármester hozzátette: Mirkóczki Zitától többször is kérte, hogy ossza meg vele a „szakvéleményt”, amelyre hivatkozva súlyos vádakat fogamazott meg a Közgyűlésen. A képviselő asszony azonban válaszra sem méltatta.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint tehát továbbra is úgy tűnik:

Mirkóczki Zita egy olyan vizsgálat eredményére hivatkozott a Közgyűlés előtt, amelynek létezéséről az illetékesek nem tudnak. Ha bebizonyosodik, hogy a jelentés nem létezik, akkor a képviselő asszony légből kapott állításokra hivatkozva fogalmazott meg rendkívül súlyos vádakat, és ezzel félrevezette a Közgyűlést is.

Mi értelme az egésznek?

A Márai Központ átadása az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft-nek már februárban is komoly vitát kavart. Az Agriafilm Kft az idei évre tervei szerint önkormányzati forrásbevonás nélkül, kizárólag a bevételekre támaszkodva szervezett volna rendezvényeket a Márai Központban. Ezt a Turisztikai Kft. azonban minden bizonnyal nem tudná vállalni, így a városnak egy eleve komoly válság kellős közepén évi több tízmillió forint plusz kiadást is jelenthetne a váltás.

Emellett az Agriafilm az EVAT-csoport tagjaként száz százalékban önkormányzati tulajdonban áll, míg a Turisztikai Kft-nek csak egy-egy nyolcad része az önkormányzaté, illetve az EVAT-é, a maradék 75 százaléknyi tulajdonrész különböző helyi gazdasági szereplők és egyesületek kezében van.

Az indítványt azonban – szokás szerint a Fidesz-frakcióval együttműködve – sikerült keresztülverni a Közgyűlésen.

A sehol sem talált „könyvvizsgálói szakértői véleményezés” felveti azt kérdés is, hogy mennyiben volt megalapozott, és valójában milyen érdeket szolgált Mirkóczki Zita februári indítványa, amelynek eredményeképpen a Márai Központot egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégtől egy olyan Kft. kezébe játsszák át, amelyben a városnak csupán 25 százalékos tulajdonrésze van.

 

Facebook
Email