Nem létező jelentésre hivatkozva vádaskodott a közgyűlésen Mirkóczki Zita?

Jelenleg senkinek nincs tudomása arról a könyvvizsgálói jelentésről, amire hivatkozva támadta az Agriafilm Kft-t a közgyűlésen a képviselő.

A Közgyűlés február 23-án döntött úgy Mirkóczki Zita javaslatára, hogy a Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont üzemeltetését az Agria Film Kft-től az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft-nek adják át. A kezdeményezés már akkor is komoly vitát kavart. Az Agriafilm Kft az idei évre tervei szerint önkormányzati forrásbevonás nélkül, kizárólag a bevételekre támaszkodva szervezett volna rendezvényeket a Márai Központban. Ezt a Turisztikai Kft. azonban minden bizonnyal nem tudná vállalni, így a városnak egy eleve komoly válság kellős közepén évi több tízmillió forint plusz kiadást is jelenthetne a váltás.

Emellett az Agriafilm az EVAT-csoport tagjaként száz százalékban önkormányzati tulajdonban áll, míg a Turisztikai Kft-nek csak egy-egy nyolcad része az önkormányzaté, illetve az EVAT-é, a maradék 75 százaléknyi tulajdonrész különböző helyi gazdasági szereplők és egyesületek kezében van.

Az indítványt azonban – szokás szerint a Fidesz-frakcióval együttműködve – sikerült keresztülverni a Közgyűlésen. A régi szerződés felbontására, illetve az új megkötéséére azonban még nem kerülhetett sor, mindenekelőtt azért, mert az Agriafilmnek a 2023-as Márai Központ üzemeltetése során felmerülő költségeinek ellentételezése nem lett rendezve.

Mirkóczki Zita a május 16-i közgyűlésre egy olyan javaslatot nyújtott be, amely az önkormányzati cég követeléseinek nagy részét alaptalannak nyilvánítja. Ezt többek között egy „könyvvizsgálói szakértői véleményezésre” hivatkozva indokolta, azonban ezen szakértői véleményt a közgyűlésnek nem mutatta be, a benyújtott előterjesztés mellékleteként nem szerepel.

Mivel a képviselő asszony ezzel igen súlyos, akár büntetőjogi felelősséget is felvető vádakat fogalmazott meg, kíváncsiak voltunk, milyen könyvvizsgálói véleményre alapozta ezt. EVAT-os forrásaink nem tudnak róla, hogy ilyen vizsgálat folyt volna a közelmúltban az Agriafilm gazdálkodása kapcsán, így Farkas Attila alpolgármesterhez fordultunk, arról érdeklődve, hogy a városvezetés értesült-e ilyen procedúráról, és ha igen, akkor mi áll az állítólagos jelentésben.

Farkas Attila lapunknak elmondta: ő is megdöbbenve olvasta a Mirkóczki Zita előterjesztésében szereplő állításokat, ezért az EVAT vezetéséhez fordult, hogy kikérje a képviselő asszony által hivatkozott könyvvizsgálói véleményt. Ezt azonban a mai napig nem kapta meg, sőt elmondása szerint szóban az EVAT Zrt. vezérigazgatója Szűcs Tamás közölte vele azt is, hogy ilyen szakvélemény nincs, legalábbis az EVAT Zrt.-nél.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint tehát Mirkóczki Zita egy olyan vizsgálat eredményére hivatkozott a Közgyűlés előtt, amelynek létezéséről az illetékesek nem tudnak. Ha kiderül, hogy a jelentés nem létezik, akkor a képviselő asszony légből kapott állításokra hivatkozva fogalmazott meg rendkívül súlyos vádakat, és ezzel félrevezette a Közgyűlést is.

Ennek kapcsán pedig felmerül az a kérdés is, hogy mennyiben volt megalapozott, és valójában milyen érdeket szolgált Mirkóczki Zita februári indítványa, amelynek eredményeképpen a Márai Központot egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégtől egy olyan Kft. kezébe játsszák át, amelyben a városnak csupán 25 százalékos tulajdonrésze van.

Facebook
Email