Csetneki Attila olyan céget véd, amely 50 milliós kárt okozhatott egy kisközségnek

A fideszes képviselő egy feldebrői járdát szakértői vélemény szerint botrányos minőségben „felújító” vállalkozást képvisel a pénze után futó önkormányzattal szemben.

Csetneki Attila helyreigazítási kérelemmel fordult lapunkhoz egyik cikkünk kapcsán, amelyben egy mondat erejéig említettük meg. Mivel a kifogásolt állítások valóban nem feleltek meg száz százalékosan a valóságnak, törvénytisztelő portál lévén, a helyreigazítást közöltük. Egyben szeretnénk köszönetet mondani a képviselő úrnak, hiszen így felhívta a figyelmünket egy Eger szomszédságában történt döbbenetes történetre.

Dr. Csetneki többek közt azt kifogásolta, hogy cikkünk szerint ügyvédként „egy minden jel szerint hanyag és slendrián bicikliút építésében vétkes céget képvisel”. Ahogyan helyreigazításunkban is írtuk: ez így valóban nem igaz.

Mármint annyiban, hogy a céget, amelynek jogi képviseletét a birtokunkba került dokumentumok alapján vitathatatlanul ellátja, nem egy bicikliút, hanem egy járda felújítása miatt perli a feldebrői önkormányzat. Az okozott kár pedig meghaladhatja az 50 millió forintot is.

A történet 2017-ben kezdődött, amikor a község egy 1200 méter hosszú járda aszfaltozással történő felújítására nyert állami támogatást. A munkálatokat 17,7 millió forintért vállalta el egy cég. 2018. októberében adták át az elkészült utat. Illetve, hát valami olyasmit.

Az önkormányzat szerint ugyanis több sebből vérzett a kivitelezés, így hibás teljesítésre hivatkozva 5,6 millió forint kártérítésre perelte kivitelezőt. Az eljárás során 2023. május 8-ig Gondos István képviselte a céget, majd miután ő meghatalmazását visszavonta, egy

május 23-án kelt dokumentum szerint már Dr. Csetneki Attila lépett fel, mint a vállalkozás „ügyvédi meghatalmazással igazolt jogi képviselője”.

Ez idáig akár egy szokványos építőipari perpatvar is lehetne, amelyből sok száz zajlik és zajlott mindig is országszerte. De mégsem az. Egy birtokunkba került szakértői véleményből ugyanis világosan kiderül, hogy ez esetben a szokványosnál lényegesen súlyosabb üggyel állunk szemben.

Az Egri Járásbíróság által kirendelt igazságügyi szakértő a 2023. márciusában zajlott helyszíni szemlén többek közt a következő megállapításokra jutott:

„Alig van az aszfaltozott járdának olyan szakasza, amely ne lenne valamilyen szinten hibás. A járda több helyütt törött, számos helyen átütötte a burkolt felületet a gyom és a fű.”

A jelentés szerint bizonyos szakaszokon az aszfalt réteg semmilyen alátámasztást sem kapott, egyszerűen a föld felszínére terítették az aszfaltot. Olyan helyeket is találtak, ahol az aszfalt vastagsága az 1 centit sem érte el, holott a szerződésben 4,5 centit kötöttek ki.

A szakértőnek több helyi lakos elmondta:

a régi beton járda bontását, a betonhiányos részeken a járda alap építését, és a bitumen ragasztást nem végezték el, mindössze 5-6 nap alatt végeztek a munkálatokkal.

A szakértői vélemény összefoglalóan megállapítja, hogy „a járda szakszerűtlenül, kivitelezési fázisokat kihagyva, gyorsan és nem elfogadható minőségben került megvalósításra”. A szakember egyetlen lehetséges megoldásnak a meglevő járda teljes elbontását, és új járdaalap, szegély és aszfalt fedőréteg megépítését látja.

Ennek összköltsége a dokumentum szerint mintegy 52,8 millió forint lenne.

Hogy ez mekkora terhet jelenthet az alig ezer lelkes község számára, azt talán jól érzékelteti, hogy település 2021-es költségvetése összesen 299 millió forintnyi bevétellel számolt

A jelenlegi szabályozás szerint jogilag nincs kivetni való abban, hogy Csetneki Attila ezt a céget védi a községgel szemben.

Ám mégis felmerül a kérdés: mennyire tekinthető elkötelezett és felelős várospolitikusnak az, aki az egri Közgyűlés tagjaként egy olyan céget képvisel, amely egy Heves vármegyei kis falunak ilyen súlyos károkat okozhatott?

Az elmúlt időszakban több olyan ügyről is írtunk, amelynek kapcsán azon is lehetne gondolkodni: vajon nem lenne-e feladata ezen a téren a jogalkotásnak is? Ha egy országgyűlési képviselőnek fel kell függesztenie ügyvédi praxisát, akkor egy önkormányzati képviselő esetében miért nem tekinti ezt ugyanúgy összeférhetetlennek a törvény?

 

 

Facebook
Email