Fontos: az ingatlanok gondozása a tulajdonos felelőssége!

A sok eső miatt burjánzásnak indult a növényzet, saját kertünk rendben tartása pedig a törvények szerint a mi kötelességünk.

Az elmúlt időszak váltakozó csapadékos és napsütéses időjárása miatt erőteljes növekedésbe kezdtek a város zöldfelületei. A gondozatlan növényzet sok helyen már akadályozza a közlekedést.

A Városgondozás Eger Kft. erőn felül, folyamatosan, ütemterv szerint végzi a közterületek fűnyírását és a cserjék gondozását.

Ugyanakkor az önkormányzat arra is felhívja a figyelmet, hogy az ingatlanok környezetének tisztántartása és gondozása éppúgy a tulajdonosok kötelessége, mint az ingatlan előtti hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

A vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

  • az ingatlan előtti járdaszakasz, (járda hiányában, 1 méter széles területsáv, és ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  • a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
  • a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, egyéb károsítóval való fertőzés megszüntetéséről.
  • Az ingatlan körüli zöldfelület fenntartásáról, (fű és sövény nyírásáról, gyommentesítéséről);
  • beépítetlen telekingatlan és környéke tisztántartásáról, továbbá az egyéb károsítóval való fertőzés megszüntetéséről.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján az alábbi esetekben tízezer forinttól kétszázezer forintig (cég, szervezet esetén két millióig) büntetés szabható ki az ingatlan tulajdonosára vagy használójára:

  • a csapadékcsatorna bekötővezetéket a befogadó nyílt árokig, vagy zárt csapadékcsatornáig nem takarítják, annak állagmegóvását, karbantartását, javítását nem végzik;
  • az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt, annak műtárgyait nem tisztítják, a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítják;
  • az ingatlan tulajdonos (használó) az ingatlan előtti, melletti közterületi rész – beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt – gondozását, tisztán tartását nem biztosítja.

Az önkormányzat Városüzemeltetési Irodája kéri az ingatlanok tulajdonosait, hogy gondoskodjanak az ingatlanukhoz tartozó közterületek tisztántartásáról, a házuk előtti járdaszakasz takarításáról, illetve vágják vissza a járdákra, közutakra rálógó cserjéket.

(Fotó: Pixabay/congerdesign)

Facebook
Email