Mirkóczki Ádám természetesen igazat mondott a bíróságon

Pontosan a feltett kérdésre válaszolt. A kérdés meg olyan volt, amilyen.

Az Egri Ügyek egy cikkében azt írta, a polgármester valótlanul állította a bíróságon, hogy a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Regionális Társulás nem kötött szerződést dr. Zvara István ügyvéddel. A súlyos vádak kapcsán megkérdeztük dr. Zvara Istvánt, akinek válaszából kiderül: Mirkóczki Ádám pontosan a valóságot nyilatlozta a bíróság előtt, a portál főszerkesztője pedig maga állt el az ügyben a pertől.

Az ügyvéd elmondta: a hamis állításokban bővelkedő cikk kapcsán sajtó-helyreigazítási kérelemmel fordult a portálhoz, amelyet nekünk is elküldött. Kérésének megfelelően a szöveget közöljük.

Tisztelt Egri Ügyek Szerkesztősége!

2024.04.16. napján az www.egriugyek.hu honlapjukon „Már a bíróságon is kamuzik Mirkóczki Ádám polgármester” című cikkük valótlan, félrevezető és jogsértő állításokat tartalmaz, amelynek kérjük helyreigazítását!

Az Ön valótlan állításai:

1./ A cikkben azt állítja, mintha anomáliák, visszaélések lennének a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Regionális Társulás (a továbbiakban Társulás) körül. A Társulás ezzel szemben egy demokratikusan működő, különböző pártokhoz tartozó polgármesterek irányítása alatt álló testület, amely közösen hozza meg a döntéseit és 86 települési Önkormányzatot képvisel. A Társulás a térség hulladékgazdálkodási feladatait látja el, panaszt a működésével kapcsolatban nem kapott senkitől.

2./ A cikkben egy vállalkozási szerződésre hivatkozik, mint az állítólagos anomáliák forrására, de vállalkozási szerződést meg sem jelölt. Vállalkozási szerződéssel kapcsolatos panasz sem érkezett a Társuláshoz.

3./ A cikk szerint szóbeszéd alapján tudta meg azt, hogy a Társulás képviseletében Dr. Zvara István ügyvéd jár el, holott 2023. június 28. napján már írtam Önnek levelet egy sajtóhelyreigazítás tárgyában a korábbi valótlan tényállítása miatt, amelynek akkor eleget is tett.

4./ A cikkben félrevezetően, vagy tudatosan nem jelölte meg a közérdekű adatigénylése során a Társulásnak feltett kérdését, illetve a kereseti kérelmében megjelölt igényét sem.

A kereseti kérelmében pontosan ezt kérte a bíróságtól:

Mirkóczki Ádám polgármester, a Társulás elnöke erre a konkrét igényére válaszolta a perben, hogy nincs Dr. Zvara István ügyvéddel kötött szerződése a Társulásnak.

A pertől Ön azért állt el, mivel Ön szerint sem volt az adatkérésének jogalapja. Ezt a bírósági jegyzőkönyv is tanúsítja.

A közérdekű adatigénylése alapján a Társulás alelnöke egyébként megküldte Önnek azokat a megbízási szerződéseket, amelyeket Ön a cikkben már közzé is tett.

Ezekből a szerződésekből a figyelmes olvasó és Ön, mint jogvégzett ember is látja, hogy a Társulás a Dr. Zvara István Ügyvédi Irodával, mint jogi személlyel kötött szerződést! A jogi személy a tagjától elkülönült jogalany. Így nem létezik olyan szerződés, amelyet a Társulás Dr. Zvara István ügyvéddel kötött, ezért kiadni sem lehet ilyeneket. Mirkóczki Ádám polgármester így a valóságnak megfelelően nyilatkozott a bíróság felé!

Ezt Ön is pontosan jól tudja, hiszen az Egri Vármúzeum felé már olyan közérdekű adatigényléssel élt, amelyben a Dr. Zvara István ügyvédi iroda közötti szerződés kiadását kérte:

A Társulás felé elküldött adatigénylése pedig ez volt korábban:

A fentiekből látszik, hogy Ön a Társulástól pontos választ kapott a kérdésére, amelyet a bíróságon el is fogadott! Dr. Zvara István ügyvéddel a Társulásnak nincs szerződése, a Dr. Zvara István Ügyvédi Irodával van.

5./ A cikkben azt állítja, hogy adatkéréssel élt felém 2023. decemberében, de e-mailt Öntől nem kaptam.

6./ A cikkben azt állítja, hogy megtéveszthette a Mirkóczki Ádám polgármester a bíróságot. Ez az állítás nem igaz a fentiek alapján, valósan nyilatkozott a Polgármester Úr arról, hogy Társulás nem kötött szerződést Dr. Zvara István ügyvéddel, mert a Dr. Zvara István Ügyvédi Iroda áll szerződéses kapcsolatban a Társulással.

7./ A cikkben azt állítja, hogy felveti a hamis tanúzás tényét is Mirkóczki Ádám polgármester nyilatkozata. Ez az állítása is valótlan, mert a perben Mirkóczki Ádám polgármester tanúként nem vett részt, így fel sem merülhet a hamis tanúzás elkövetése.

A honlapjukon és cikkben megjelent hamis állítások, csúsztatások károsan hatnak az egri közéletre, rossz színben tüntetik fel a Társulást és Mirkóczki Ádám polgármestert.

Kérem, hogy a fentiek alapján és a 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint tegyen eleget azon kötelezettségének, hogy a valótlan tartalmú cikkét felülvizsgálja és az általam leírtak alapján helyesbíti, valamint a jövőben tartózkodik az efféle hangulatkeltő nyilatkozatok megtételétől.

Helyreigazító közleményként kérjük így többek között annak közlését, hogy tévesen állították azt, hogy
– a Társulás körül visszaélések lennének,
– nem mondott igazat a bíróság előtt Mirkóczki Ádám polgármester és hogy hamisan tanúzott volna.

Kiigazításukat az objektív tájékoztatás és a valódi oknyomozói újságírás érdekében előre is köszönjük! Remélem ezúttal is eleget tesznek a helyreigazítási kérelmünknek! Kérem haladéktalan intézkedését az ügyben!

Facebook
Email