Új plébános a Servita templomban

Ternyák Csaba érsek augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében.

Ternyák Csaba érsek augusztus 1-I hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében.

Dr. Csizmadia István eger belvárosi főplébánia plébánosa felmentést kapott az Eger Fájdalmas Anya Plébánia lelkipásztori ellátása alól.
Buda Péter teológiai tanári feladatainak megtartása mellett, felmentést kapott szemináriumi rektori megbízatása alól, és az Eger Fájdalmas Anya Plébániára nyert plébánosi kinevezést.

Dr. Dolhai Lajos az egri hittudományi főiskola rektora többi feladatainak megtartásával kinevezést kapott az Érseki Papnevelő Intézet vezetésére is.

Koós Ede Eger lajosvárosi plébános, többi feladatainak megtartásával, az Eger Szent Bernát templom és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladatai, valamint az Érseki Szent József Kollégium lelkipásztori ellátása alól felmentésre került.

Füleczki István szemináriumi prefektus, eddigi feladatai megtartása mellett, az Eger Szent Bernát templom lelkipásztori ellátására, továbbá a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladataira kapott kinevezést.

Lóczi Tamás szemináriumi spirituális, eddigi feladatai megtartása mellett, az érseki Szent József Kollégium lelkészi feladataira kapott kinevezést.

Bakos Tamás római tanulmányai befejeztével, Maklár plébániára plébániai kormányzóI, és az Egri Hittudományi Főiskolára teológiai tanári kinevezést kapott.

Jorge luís Altamirano Mendez mezőkövesdi kápláni feladatai alól felmentést kapott és az Egri Szent II. János Pál missziós központban lett káplán.

(Fotó: Visiteger)

Facebook
Email