Megszületett a döntés az elkerülő útról

A közösségi tervezés nyomán a szakemberekből álló tervzsűri döntött az környezetvédelmi engedélyezésre benyújtandó változatról. 

A márciusban megtartott tanácskozáson jelen volt Eger megyei jogú város polgármestere, Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, Eger főépítésze, a Magyar Mérnöki Kamara képviselője, a Magyar Közút képviselője, a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság képviselője, a Heves Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője, az ÉKM, valamint a Tervező konzorcium munkatársai – írja a projekt honlapja.

A keleti elkerülő és a nyugati átkötés szakaszán – figyelembe véve a lakossági visszajelzéseket, miniszteri döntés értelmében – a külső nyomvonalat tervezik tovább.

Így ezen szakaszokon a nyomvonalváltozaton belüli alternatívákról, csomóponti kialakításokról és az értékelemzés során felmerült javaslatokról szavazott a tervzsűri. Döntést hoztak továbbá a Felnémet elkerülő nyomvonala és a teljes szakaszt érintő egyéb szakmai javaslatok kapcsán.

A Miniszter illetve a Tervzsűri döntése értelmében a következő változatok kerülnek környezetvédelmi engedélyezésre:

K2 – KELETI KÜLSŐ NYOMVONAL

A Tervzsűri a K2 nyomvonalon belüli alternatívák, csomóponti kialakítások és értékelemzés során tett javaslatok kapcsán hozott döntéseket.

Ezek szerint például az M25 és a Kőlyuk út csomópontja turbókörforgalom lesz, a Kőlyuk út 2×2 sávosra bővül, és turbókörforgalommal csatlakozik a Kistályai úthoz. A szintén 2×2 sávosra bővülő Kistályai úton a két irányt elválasztó sziget segít majd elkerülni a balra kanyarodó mozgásokat.

A Hadnagy utcát a vasútvonalat aluljárón keresztezve hosszabbítják meg az elkerülő útig, melyre így itt is fel lehet majd hajtani.

Az elkerülőre rákötik aLeányka utca és a Donát utcát is, utóbbinál csak a csomópont épül meg, a forgalomvonzó hatás elkerülése érdekében más beavatkozás nem történik.

A Cifrakapu utcai bekötés is különszintű vasúti keresztezést kap.

Északon -az OBI Áruház mellett- az elkerülő út felüljárón keresztezi a vasútvonalat, a 25. sz. főutat és az Eger-patakot, ahol egyenesen tovább lehet haladni a nyugati elkerülő felé, vagy egy külön ágon visszacsatlakozni a 25. sz. főúthoz, a bevásárlóközpont mai jelzőlámpás csomópontja helyén létesülő turbókörforgalomban. A Liliom utcai körforgalmú csomópont átépítésével a tőle északra húzódó beruházási terület is feltárhatóvá válik. A Liliom utca mentén, Felnémet irányába haladó meglévő kerékpáros létesítményt az új csomópontok mentén részben át kell építeni.

NY4 – NYUGATI KÜLSŐ NYOMVONAL

A nyomvonal eleje a Keleti elkerülő végéhez csatlakozik, ami a 25. sz. főúttal különszintű keresztezést alkot. Innen nyugatra indul a nyomvonal, mely fokozatosan emelkedőbe megy át, a terepből enyhén kiemelve. A dombon nagy homorú lekerekítő ívvel kapaszkodik fel, elkerülve a 01046/91 hrsz-on tervezett lakótelepet. Kezdetben 70, majd 90 km/h-s sebességgel lehet közlekedni.

A Szalapart utcánál 4 ágú körforgalom építendő. A 24. sz. főúthoz is 4 ágú körforgalmú csomóponttal csatlakozik, ahol a 4. ág egy meglévő út, mely nyugati irányba tár fel lakó és mezőgazdasági területeket.

F30 és F31 – FELNÉMET ELKERÜLŐ

A tervzsűri a Felnémet elkerülő kapcsán négy nyomvonalváltozatot tárgyalt, melyek közül az F30 és F31 nyomvonalak a szakasz kezdetén térnek el az F10 és F20 nyomvonalaktól. Az F30 és F31 kb. 40 méterrel nyugatabbra válik ki a Keleti elkerülőből. F30 nyomvonal esetében döntés született a Tulipán téri Erdészek útja és Tárkányi út csomópontjáról, miszerint szintbeni osztályozós csomópont kialakítását szavazta meg a Tervzsűri.

Tovább haladva a nyomvonalon, a 25103 j. út (Bervai út) keresztezi a vasúti vonalat, így a két egymást követő vasúti keresztezés elkerülése érdekében a Bervai út korrigálásra kerül, így az elkerülő nyomvonal vasúti keresztezésén új átjáró létesül. Az új átjáró előtt és után osztályozós csomóponttal csatlakozik a Bervai út az elkerülő nyomvonalához, a meglévő Bervai úti vasúti keresztezést elbontják.

A Felnémet elkerülő 25. sz. főúti végcsomópont végleges kialakításáról, tekintettel arra, hogy vízbázist érint, későbbi tervfázisban – a környezetvédelmi engedély birtokában- fognak dönteni.

A kialakult –keleti (K2), nyugati (Ny4) és két alternatív felnémeti (F30, F31) – nyomvonalakat tartalmazó környezeti hatástanulmány környezetvédelmi engedély megszerzése céljából a környezetvédelmi hatóságnak benyújtásra került, és ez alapján az engedélyezési eljárás 2024. április 10-én megindult.

Az elkerülő út terveit ábrázoló térképeket és ábrák a projekt hivatalos oldalán tekinthetőek meg.

Facebook
Email