Így gyűjtsük a zöldhulladékot

Az elszállítást továbbra is kéthetente végzik, ennek minkéntjéről adott ki az önkormányzat hasznos összefoglalót.

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, avar, lehullott lomb, levágott faág, nyesedék és egyéb növényi részek.

Ugyanakkor nem tartozik e körbe, és nem is szállítják el a konyhai hulladékot, illetve ételmaradékot.

A hulladékok saját, átlátszó zsákban vagy elkülönített gyűjtésre alkalmas edényzetben (zöld gyűjtőedény) is kihelyezhetők.

Fontos információ az is, hogy a területileg illetékes közszolgáltató a jövőben zsákot nem tud biztosítani.

Ingatlanonként összesen 1 m3 hulladék (max.10 db 120 l-es zsák) kihelyezésére van lehetőség, ha kizárólag csak zsákban helyezi ki a megjelölt mennyiségű hulladékot.

Amennyiben zsákot és kötegelt faágat is kihelyeznek, abban az esetben az ingatlan elől 5 db 120 l-es zsák, és 0,5 m3 nyesedék kerül elszállításra.

A kihelyezett zsákokból a szállítást végző dolgozók a zöldhulladékot kiöntik, tekintettel arra, hogy a gyűjtőjárműbe semmiféle olyan zöldhulladéktól eltérő anyag nem kerülhet, mely a komposztálhatóság hatékonyságát akadályozná.

Éppen ezért a zsákokat ürítésre alkalmas, emberi erővel megemelhető, nem megtömött módon szükséges kihelyezni.

A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a szállítás előtt összegyűjtött és már nem szilárd állapotú zöldhulladékot a fertőzésveszély miatt a zsákból nem tudják üríteni. Ezért mindenkit arra kérnek, hogy a zöldhulladékot – a megfelelő halmazállapot megtartása miatt – csak a szállítás előtti napokban helyezzék a zsákba.

Amennyiben a zsákot nem megfelelő módon helyezik ki és az az ürítéskor szétszakad (túlsúlyos, nem megfelelő hulladék van benne), abban az esetben a szállítás elmaradásáért a cég nem tud felelősséget vállalni, tekintettel arra, hogy a dolgozóknak a fertőzés-, és balesetveszély miatt tilos közvetlenül érintkezniük a hulladékkal.

A faágakat, nyesedéket maximum 5-6 cm átmérőjű és 1m hosszúságú darabokra vágva, kötegelve, átkötve szükséges előkészíteni. A köteg, csak emberi erővel felemelhető súlyú lehet.

A nem összekötött illetve nem szabályszerűen kihelyezett gallyak, ágak elszállítását nem tudják biztosítani. A jelzett méretnél nagyobb és vastagabb ágak, rönkök nem kerülnek elszállításra. Amennyiben a zöldhulladékot gyűjtőedényben helyezik ki, zsák nélkül helyezzék az edénybe!

Nem szállítják el  az 1 m3-en felüli mennyiséget és a zsákok mellé kihelyezett, a megengedett méretnél nagyobb ágakat, gallyakat.

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kéri, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon helyezzék ki reggel 6 óráig oly módon, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza valamint jól látható, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető helyen legyen.

Nagyobb méretű illetve többlet zöld hulladékot Egerben, a Homok u. 26. szám alatti hulladékgyűjtő udvarban is leadhatnak.

Az átvétel feltételeiről az egrihulladek.hu honlapon, a Hulladékudvar menüpont alatt tájékozódhatnak. Ugyanitt kaphatnak részletes információt a gyűjtési napokkal kapcsolatban a szolgáltatási menüpont alatt a lakóhelyükre kattintva.

 

Facebook
Email