Egerben is egyre több a pszichológiai gondokkal küzdő gyerek

Több szakemberre lenne szükség a városban.

A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központ Alapszolgáltatási Csoportja idén is megszervezte a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer éves tanácskozását.

A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, melynek célja a családban (gyermekkel, felnőttekkel kapcsolatban) megjelenő problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése és jelzése a területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat felé, az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása érdekében. A tanácskozás célja a településszintű jelzőrendszeri hálózat működésének éves helyzetfeltárása, és ennek alapján visszajelzések küldése a szakma, a fenntartó, a helyi közösség számára.

Perczéné Bocsi Orsolya, a Gyermekjóléti és a Bölcsődei Igazgatóság Igazgatója a tanácskozásom elmondta, hogy az elmúlt évben az egri Család- és Gyermekjóléti Központhoz és annak Alapszolgáltatási Csoportjaihoz beérkezett jelzéseket vizsgálva megállapítható:

megnövekedett azon esetek száma, amikor a gyermekek az egri köznevelési intézményekben követtek el súlyos, önmagukat veszélyeztető magatartást.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy kiemelkedően fontos a probléma észlelése, illetve a visszajelzés küldése a megfelelő intézmények felé.

Ha veszélyeztető problémát észlelünk, és azt nem jelezzük, elmulasztva rendszerszintű együttműködési és tájékoztatási kötelezettségünket, az helyrehozhatatlan következményekkel járhat, amelyekkel nekünk kell elszámolni – mutatott rá.

2023-ban az észlelő és jelzőrendszeren keresztül az Alapszolgáltatási Csoporthoz 145 jelzés érkezett, a leggyakrabban jelzett problémák a gyermekek magatartásában történő negatív változás, valamint a családi-kapcsolati konfliktusok voltak.

A tavalyi évben ugrásszerűen megnövekedett az SNI-s, ADHD-s, vagy magatartásproblémákkal küzdő gyermekek száma, a tanácskozás témaválasztását is ez indokolta.

A meghívott szakemberek előadásaiban a probléma pszichológiai hátterének ismertetése, valamint a lehetséges megoldási módok feltérképezése került fókuszba.

A rendezvényen Sáfrány Judit klinikai szakpszichológus tartott előadást „Önmagam fogságában – nehéz kórképek a gyermekpszichiátriai ellátásban” címmel, majd a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri tagintézményének igazgatója, Barabás-Vitányi Károly a az intézmény tevékenységét mutatta be a jelenlévők számára.

A jelzőrendszeri tagok véleménye alapján városunkban több pszichológusra, gyermekpszichiáterre, fejlesztőpedagógusra, gyógypedagógusra, rendszeres gyermekpszichiátriai ellátásra lenne szükség annak érdekében, hogy az érintett gyermekek mielőbb szakemberhez jussanak és hozzáférjenek a megfelelő ellátáshoz.

A tanácskozáson hangsúlyozták a jelzések fontosságát, hiszen a rendszer csak akkor tud működésbe lépni a fennálló veszélyeztetettség megszűntetése érdekében, ha a szakembereknek tudomása van a problémáról.

Facebook
Email