Eger büszkeségeit is ünnepeltük augusztus 20-án

Államalapításunk ünnepe alkalmából a város számos kiválóságát tüntették ki.

A Közgyűlés Eger város hírnevének öregbítéséért, valamint kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Díszpolgári Címet adományozott Dr. Sós Csaba a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, egyetemi tanár részére.

 

Dr. Sós Csaba orvos, mesteredző, egyetemi tanár, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya 1957-ben született Egerben. Itt töltötte kisgyermekkora egy részét és itt sajátította el az úszósport alapjait is.

A legendás Széchy Tamás tanítványaként, már úszó pályafutása során is figyelemre méltó eredményekkel büszkélkedhetett, többek között többször volt magyar bajnok, háromszor vett részt olimpián, kiemelkedő eredményt ért el az úszó- Európa-bajnokságon Jönköpingban ahol 400 m vegyesen bronzérmet szerzet, illetve az 1978-as úszó-világbajnokságon Nyugat-Berlinben ahol 400 m vegyesen ötödik helyezést ért el.

Az 1980-as évektől edzősködött. Volt a Budapesti Spartacus edzője, az FTC úszó-szakosztályának vezetőedzője, a Magyar Úszó Szövetség edzőbizottságának tagja, majd a szövetség alelnöke. Jelenleg a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Dr. Sós Csaba érdemeinek elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt, a Magyar Éremrend Lovagkeresztjének díjazottja

 

Kiemelkedő közéleti és szakmai tevékenysége elismeréseként „Pro Agria” Életmű díjat vehetett át Badacsonyi Ferenc Mihályné Bohus Gabriella az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnöke.

Életre szóló jellemző EGRISÉGE, szakmai érdeklődése és lokálpatrióta kötődése színes egyéniségén keresztül van jelen a mindennapokban, hiszen 1978-tól országjárás vezető, 1989-től idegenvezető, és ezen keresztül a 90-es évektől az Egyesület Eger Idegenforgalmáért tagja, 2000-től alelnöke, majd 2006-tól elnöke. A városunkba érkező delegációk fontos személyek kísérője, általa ismerték meg Eger értékeit. Egyik kezdeményezője volt annak az összefogásnak, amelynek eredményeként a város turizmusának fejlesztése érdekében létrejött az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

 

Kiemelkedő közéleti és szakmai tevékenysége elismeréseként „Pro Agria” Életmű díjat vehetett át Cseh István vállalkozó, az Eger és Vidéke Ipartestület elnöke.

 

43 éve vállalkozó, fő területe a háztartási gép szerelés. A több évtized során sok ezer egri családnál segített a régi gépek megjavításában, új gépek üzembehelyezésével. Munkája során lépést tartott technológiai digitalizációs fejlődéssel.

A több mint 50 éves vállalkozói tevékenysége mellett részt vett az Eger és Vidéke Ipartestület munkájában, melynek 1994 óta jelenleg is elnöke. Kezdetektől aktív elnökségi tagja a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, kézműves tagozatnak, az Országos Klímaszövetségben képviselte vezetőségi tagként Heves megyét. Újjáalakulás kezdete óta, 1996-tól Fertálymester, 5 évtizede aktív tagja a városi, megyei közéletnek.

 

Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat vehetett át Dr. Puja Sándor házi gyermekorvos, aki 24 éve él é dolgozik Egerben.

 

1995-2001-ig a Heves Megyei Markhot Ferenc Oktató Kórház és Rendelő Intézet újszülött- csecsemő- gyermek osztályán végzett gyógyító tevékenységet. 2000-ben csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgát tett. 2016 óta a Házi Gyermekorvosok Egyesületének Heves megyei küldöttjeként aktívan képviseli az országos fórumokon az alapellátás orvosait.

Az önkormányzati védő-oltási vakcináziós projektben is aktívan részt vett. 2017 óta havi rendszerességgel szervezi „Közéleti Kávéház” című programot, melyeken változatos témájú szakmai továbbképzést biztosít, de a közösségi élet lehetőségeit is megteremti a házi gyermekorvosok számára.

 

A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért „Pro Agria” szakmai díjat kapott Dr. Takács Mónika, a Hajléktalanok Gondozó Háza háziorvosa.

 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános orvosként végzett , majd ezt követően az egri Markhot Ferenc Kórházban helyezkedett el. Szakvizsgázott belgyógyászatból, háziorvostanból, és gerontológiából.

2003-tól a Hajléktalanok háziorvosa. Több mint 20 éve a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb embereket gyógyítja, hivatását nagy empátiával és türelemmel gyakorolja. Segítségével a hajléktalanellátás Egerben sokrétű szolgáltatássá tudott válni. Munkájára az önzetlenség, lelkiismeretesség, segítőkészség, és az alaposság jellemző.

 

A Közgyűlés Egerért végzett magas színvonalú tevékenységéért posztumusz „Pro Agria” szakmai díjat adományoz B. Szabó Pál részére. A díjat a családja vette át.

B. Szabó Pál a rendszerváltozást megelőző években korát megelőző eszméivel, akkori művelődésszervező munkásságával intenzív hatást gyakorolt a diktatúrából mindinkább kiábránduló egri értelmiség útkeresésére. Az 1980-as évek Magyarországán egyike volt azoknak az ellenzékieknek, akik előkészítették az 1990-es rendszerváltó fordulatot. Egerben már az 1980-as évek második felében, az egykori Ifjúsági Házban nagy érdeklődést kiváltó politikai előadássorozatot szervezett, amelyre az akkor fennálló viszonyokat bíráló országos hírnevet szerzett értelmiségieket, politikusokat is meghívott. Vendégül látta például többek között azt a Romsics Ignác kiváló történészt, aki „elszólva magát”, előadásában már akkor forradalomnak nevezte az 1956-os eseményeket. Mindezzel az egyik oldalon élénk rokonszenvet, a másikon nagy riadalmat keltve.

B. Szabó Pál nem véletlenül kapott 1988-ban Egerből egyedüliként meghívást abba a legendás lakitelki nagy sátorba, ahová az ország minden részéből bátor értelmiségiek gyűltek össze, hogy elemi erővel kinyilvánítsák Magyarország nemzeti szellemű, demokratikus jogállammá történő átalakításának elodázhatatlan szükségességét. A rendszerváltó MDF helyi alapítói közé tartozott, és tagja volt az első demokratikusan megválasztott egri önkormányzati képviselőcsoportnak.

Azon véleményformáló egriek közé tartozott az 1990-ben bekövetkezett fordulat után is, akik meg nem alkuvó, radikális szellemiséggel napjainkig szemben állnak a mai napig utóvéd-harcot folytató posztkommunista, liberális érdekcsoportokkal. Őt haláláig a nemzet és a haza sorsa iránt érzett felelősségtudat vezérelte.

 

Hibay Károly Emlékgyűrűt” vehetett át Dr. Rozs László szakorvos.

 

Dr. Rozs László 1987-ben született Zalaegerszegen, majd Nyíregyházán élt, ahol a Krúdy Gyula gimnáziumban végzett. Ezt követően folytatta orvosi tanulmányait a Debreceni Egyetemen, ahol 2012-ben kapta meg diplomáját. Ekkor helyezkedett el városunk kórházában, jelenleg is a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet orvosa. 2017-ben kiváló minősítéssel szerezte meg szülész-nőgyógyász szakorvosi szakképesítését, majd 2018-ban sikeres szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai licensz vizsgát tett.

Számtalan előadást tartott és pályázatokon vett részt. Betegei, szakmai felettese és a kórház vezetése munkáját elismeri. Kiemelendő az új eljárások iránti fogékonysága, az önképzés, az oktatásban való részvétele. A betegekkel kialakított viszonyát a humánum és a türelmesség jellemzi.

 

„Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést vehetett át Dr. Mezei Ilona részlegvezető főorvos.

 

43 éves orvosi működését Miskolcon kezdte, majd 13 éven keresztül Egerben dolgozott és a Markhot Ferenc Kórház, akkoi I. Belgyógyászatának nefrológiai részlegét vezette főorvosként. Ezt követően a hatvani dialízis központ orvosigazgatójaként, vezetőjeként, valamint a hatvani kórház nefrológiai szakrendelésének orvosaként Heves Vármegye nyugati részének nefrológiai ellátásáért volt felelős. 2016. óta ismét városunkban dolgozik, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Belgyógyászati-Infektológiai Centrumának részlegvezető főorvosa és a nefrológiai betegek ellátását, gondozását végzi.

Több évtizedes szakmai tapasztalatával és tudásával alázatosan és rendkívül nagy munkabírásával szolgálja városunk betegeit, belgyógyászati-nefrológiai ellátását.

 

„Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést vehetett át Petrikán János rendőr alezredes.

 

Petrikán János 1996-tól szolgál rendőrként, 1998-tól a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozik. Szakmai fejlődésének és elhivatottságának köszönhetően 2002. február 01-jei hatállyal alosztályvezető-helyettesi, majd 2006. február 01-jei hatállyal alosztályvezetői beosztást kapott. 2008. január 01-jétől az Egri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály alosztályvezetője, majd a 2013-ban bekövetkezett szervezeti változás után a Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetője.

Petrikán János rendőr alezredes az utóbbi években az egyre szerteágazóbb munkaterhek ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Pályafutása során a jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, szakmai felkészültsége és átfogó jogszabály ismerete kiemelkedő. Elöljáróival, beosztottjaival korrekt, jó kapcsolatot alakított ki, az ügyfelekkel udvarias, de emellett határozott. Munkavégzésére a pontosság, megbízhatóság jellemző, munkabírása kiemelkedő.

 

„Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést vehetett át Szabó Tamás címzetes tűzoltó zászlós.

 

Szabó Tamás címzetes tűzoltó zászlós 1998-ban szerelt fel az akkori jogelőd Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság állományába, mint beosztott tűzoltó. 2015-ben zászlósi rendfokozatba léptette elő parancsnoka és az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjévé nevezte ki.

Az évek alatt szolgálati csoportjának biztos pontjává vált, beosztásában elméleti és gyakorlati tudása kiemelkedő, több káresetnél is bizonyította szakmai felkészültségét, rátermettségét. Szolgálatban végzett precíz munkájával, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységen túl, nagyban hozzájárul az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság sikeres munkavégzéséhez is.

Előszeretettel adja át tudását, szakmai tapasztalatait fiatal kollégáinak. Töretlen lelkesedése és rendíthetetlen szorgalma példaértékű csoporttársai körében. Munkáját több mint 25 éve magas szakmai színvonalon, mindig a legjobb tudása szerint szakszerűen, és precízen végzi. Munkabírásának, pontosságának, korrekt kapcsolattartásának köszönhetően elöljárói és munkatársai bizalmát élvezi. Kiemelkedő szakmai munkája, példamutató munkahelyi és emberi magatartása a hivatásos szolgálat iránti elhivatottságot tükrözi. Fegyelmezett munkavégzéssel, illetve példás életvitellel járul hozzá a Tűzoltóság jó hírnevének öregbítéséhez.

 

A városért végzett magas színvonalú tevékenységéért „Dobó Kardja” kitüntetést vehetett át Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola igazgatója.

 

Kovács Géza 2006 óta az Egri Városi Sportiskola igazgatója. Az intézményben 12 szakosztályon belül több, mint 500 sportolója nevelkedik, így a vármegye legeredményesebb utánpótlás nevelő sport szervezetévé nőtte ki magát. Az élsportolóvá nevelés kiemelt bázisa az EVSI, ahol Kovács Géza irányításával 45 edző dolgozik a sikerekért.

Országosan a sportiskolai rendszer kiépítésében és sikeres működtetésében 2012-től 2018-ig a Sportiskolák Országos Szövetségének elnökeként tevékenykedett. Az utánpótlás nevelés és diáksport fejlesztését a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve 2010-től 2016-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként segítette, jelenleg a MOB Sportegyesületi bizottságának tagja.

Elkötelezett hozzáállással támogatja az egri sportéletet, számos sikeres beruházás köthető a Sportiskolához, többek között az Érsekkertben megvalósult rekortán futókör, a Lajosvárosi városrészen átadott pumpapálya, a Körcsarnok felújítása, a Sike András birkózócsarnok és még sorolhatnánk.

 

Kiemelkedő munkájának nyomán „Polgármesteri elismerést” vehetett át Berecz Klára közművelődési szakember.

 

Berecz Klára az egri kulturális élet ismert és meghatározó alakja. 1994-ben az Egri Városi Televízióhoz vezetett útja, ahol ifjúsági műsorok szerkesztő műsorvezetőjeként ismerhette meg a város közönsége. 1998-ban a Művészetek Házában helyezkedett el, ahol rendezvényszervezőként tevékenykedett. 2008-ban került az Egri Kulturális és Művészeti Központba, melynek közművelődési szakembere, később pedig szakmai vezetője lett.

Több városi és országos fesztivált hozott létre. nevéhez fűződik a „Más” Országos Nonverbális Diák Fesztivál létrehozás, mely 17 éven át zajlott, az „Év iskolája” vetélkedő, az „Egri Középkori Piactér” rendezvény, a 20 éven keresztül megrendezett „Gyermekbábosok Országos Fesztiválja”. 2016/17-ben a KULTURMA főszervezőjeként nevéhez kötődik a tavaszi Fesztivál, a Szüret és az Advent megszervezése.

2017. augusztus 1-től az Egri Kulturális és Művészeti Központ szakmai munkáját irányította. Ötletadója és főszervezője volt a KisEgér Fesztiválnak. Sokoldalú ismereteit kiválóan kamatoztatta a rendezvényszervezésben, az intézményvezetés különböző területein. Szakmai és vezetői munkáját a megoldáskeresés, a nyitottság és az igényesség jellemezte.

 

A polgármester a városért végzett kiemelkedő munkájának elismerésére „”Díszoklevélben” részesítette Jósvai Lászlót.

 

Az önkormányzat beruházásában idén zárult le a Kertész utca komplex felújítása. A projekt célja egy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósítása volt, amely hozzájárul az élhető városi környezet kialakításához. A munka során, a Kertész utcában és környékén egy színvonalasan felújított, korszerűsített úthálózat létesült, melyhez közműfelújításokkal kapcsolatos beruházások is megtörténtek.

Jósvai László, Kertész utcában élő lakos kiemelt figyelemmel követte végig a helyszínen zajló munkafolyamatokat. Önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül segítette a beruházással járó számos, bonyolult feladatot, szakmai tudásával és műszaki tapasztalatával hozzájárult a sokrétű tervezői és kivitelezői tevékenységhez. Tette ezt mindvégig fáradhatatlan aktivitással és szorgalommal az első kapavágástól a projekt lezárásáig. A beruházás során felmerült problémák esetében szintén mindig elérhetőnek és tettre késznek bizonyult, hiszen kizárólag a projekt sikerességét és határidőre történő megvalósulását tekintette az elsődleges célnak. Nemes munkáját végig a jóakarat, a segítőkészség és a korrektség vezérelte.

 

Facebook
Email