Az albán hősre emlékeztek, akinek egyedül a magyarok segítettek

Kasztrióta György (Szkander bég) halálának 555. évfordulója alkalmából koszorút helyeztek el az albán fejedelemről elnevezett téren.

A megemlékezést Hafuzi Avnija, Albánia tiszteletbeli konzulja és az Albán Köztársaság Budapesti Nagykövetsége szervezte.

Minczér Gábor alpolgármester elmondta, hazánk és Eger hosszú ideje jó kapcsolatban van Albániával, több megkeresés is érkezett testvérvárosi együttműködés kialakítására.

Hafuzi Avnija tiszteletbeli konzul kiemelte, Szkander bég korának legfigyelemreméltóbb személyisége volt, így büszkék arra, hogy itt lehetnek és emlékezhetnek rá.

A tiszteletbeli konzul kezdeményezésére , a Közgyűlés jóváhagyásával Budapest után Egerben is szobrot állítanak az albán hős tiszteletére. Rada Agim szobrászművész 128 cm magas alkotása a Szkander bég téren kap helyet.

Egyedül a magyarok segítettek az albánoknak

Az albánok nemzeti hőse Hunyadi Jánossal szövetségben harcolt az oszmán birodalom terjeszkedése ellen. A fiatal katonatiszt első sikereit a szultán hadseregében érte el, ám az 1443-as niši csata során visszavonta seregeit a harcmezőről jelentősen hozzájárulva ezzel a magyarok győzelméhez. A következő esztendőben egyesítette a különböző albán törzseket és nemzetségeket, hogy harcba vezesse őket a török ellen.

Kasztrióta György célja egy összeurópai keresztény összefogás megteremtése volt az oszmán hódítással szemben, ám a nyugati uralkodók és a pápa csak biztató szavakat küldtek neki. Érdemi segítséget egyedül Hunyadi Jánostól kapott. Szövetségük sikerét mindenekelőtt Brankovics György szerb fejedelem árulása akadályozta meg, aki 1444-ben, majd 1448-ban kétszer is meggátolta az albán és magyar seregek egyesülését. A fejedelem azonban így is további 20 éven át küzdött az Oszmán Birodalommal, megőrizve az albán függetlenséget, amelyet csak halála után tudtak teljesen felszámolni.

Facebook
Email